Meritve MKG v Hipermarketih Merkator

POROČILO O IZVEDBI MERJENJA MINERALNE KOSTNE GOSTOTE
V HIPERMARKETIH MERCATOR

V mesecih aprilu in maju smo v dogovoru s predstavnicami Poslovnega sistema MERCATOR d. d.
izvedli na 23 lokacijah ultrazvočne meritve mineralne kostne gostote – presejalna metoda in izračun
tveganja za morebitne zlome v prihodnjih 10letih. Opravili smo 582 UZ meritev in 590 izračunov FRAX. 15 udeležencem smo izročili kupone za nadaljnjo DXA meritev v Ambulanti MEDICUS v Ljubljani glede na rezultate UZ meritev in izračun FRAX, nekaterim smo svetovali posvet pri osebnem zdravniku, je pa bilo tudi nekaj udeležencev, ki imajo že diagnosticirano osteoporozo in so pod zdravniško kontrolo. Sicer pa so meritve potekale po dogovorjenem urniku in izvidi so v splošnem ugodni.

Pozdravljamo take akcije v delovnih organizacijah, saj vemo, da osteoporoza ne boli, posledice padcev pa so lahko za marsikoga neprijetni zlomi in dolgotrajno zdravljenje.

Besedilo: Alenka Tavčar

Foto: Metka Janc