MERITVE MKG V BISTRICI OB SOTLI

DSC_1045 DSC_1040 DSC_1039

Meritve MKG v Bistrici ob Sotli

V posavskem društvu za preprečevanje osteoporoze skrbimo za ozaveščanje prebivalstva o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju osteoporoze, s presejalnim merjenjem MKG pa napotujemo ogrožene na nadaljnje preiskave. Pri tej aktivnosti že vrsto let sodelujemo tudi z Zdravstvenim centrom Aristotel, d. o. o. Krško. 16. aprila 2015 smo s pomočjo Društva upokojencev Bistrica ob Sotli povabili na tak presejalni test prebivalce tega kraja in okolice. Odziv je bil spomladanskemu času primeren – 30 krajanov je prišlo, med njimi pa je bilo kar precej moških, česar smo bili posebej veseli. Žal pa nismo uspeli opraviti še ocene tveganja za osteoporozni zlom v naslednjih desetih letih z računalniško metodo FRAX.

Upravni odbor društva se zahvaljuje  Jerneji Kadivnik, dipl. ing .radiog., iz ZC Aristotel, d. o. o. Krško, Mariji Bavdek in Zorici Gabron iz DU Bistrica ob Sotli ter Alenki Slatner in Idi Križanec iz našega društva.

Milena Jesenko