DPO Posavje – zbor članov

SAM_3100 

Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje

V A B I L O

na zbor članov DPOP v Mladinski center Brežice,
četrtek, 3. 3. 2016, ob 16. uri

Dragi članice in člani, spoštovani gostje, prijazno vas vabimo in pričakujemo na največjem letnem dogodku društva.

Od 16. do 17. ure
VZDRŽEVANJE RAVNOTEŽJA IN PREPREČEVANJE PADCEV PRI STAREJŠIH, predavateljica višja fizioterapevtka Aleksandra Kerec

Od 17. do 18. ure
REDNI LETNI ZBOR ČLANOV PO PREDLAGANEM DNEVNEM REDU

1.      Izvolitev organov zbora
2.      Sprejem Poslovnika o poteku zbora
3.      Vsebinsko in finančno poročilo za leto 2015
4.      Poročilo nadzornega odbora
5.      Poročilo verifikacijske komisije
6.      Razprava o poročilih in sklep o sprejemu
7.      Predstavitev programa dela za leto 2016
8.      Začasne spremembe v zadolžitvah članic UO
9.      Izvolitev delegatk za zbor članov ZDBOS

Po zboru, tam okoli 18.00
KULTURNI PROGRAM
Tinka Vukič – citre,  Mihaela Komočar Gorše – sopran

To pa še ne bo konec, kajti v avli pred dvorano bo manjša zakuska in čas za prijetno kramljanje.

                                                        Za UO DPOP predsednica Milena Jesenko

Tudi tokrat bo peljal avtobus na relaciji: Krmelj- odhod z AP ob 14.10, Sevnica – z AP ob 14.35, postajališče Pečnik ob 14.55, Krško z AP ob15.05. Prevoz plača društvo.
Pri izvedbi programa dela nam  finančno pomagajo občine Brežice, Krško in  Sevnica ter FIHO.