DPO Posavje – zbor članov 2017

Na mednarodni dan žena se je v večnamenski dvorani MC Brežice na rednem letnem občnem zboru sestalo Društvo za preprečevanje osteoporoze Posavje (DPOP). Udeležilo se ga je 125 članic in članov od skoraj 300, kolikor jih je včlanjenih v društvo, ki mu predseduje Milena Jesenko. Še pred občnim zborom so se člani DPOP seznanili s pravicami iz zdravstvenega zavarovanja, o katerih je spregovorila predsednica Zveze društev bolnikov z osteoporozo Slovenije (ZDBOS) Duša Hlade Zore, dr. med., Patricia Čular z Občine Brežice je predstavila Večgeneracijski center Posavje, predstavnica podjetja Vivitos d.o.o. pa je povedala nekaj več o magnezijevem olju in njegovi uporabi. Sledile so minute s šansoni Edith Piaf v izvedbi Irene Hribar in Uroša Polanca ter Mateje Čurič. Delovno predsedstvo v sestavi Jožica Obradović (predsednica), Franc Žinko in Nevenka Vilčnik je nato začelo z občnim zborom društva. Vsebinsko in finančno poročilo je predstavila predsednica DPOP Jesenkova. DPOP deluje od leta 2003, ustanovljeno pa je bilo na pobudo zdravnice Vande Kostevc Zorko, specialistke interne medicine, tedaj zaposlene v Splošni bolnišnici Brežice. Ob finančni podpori Občin Brežice, Sevnica in Krško, Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO), strokovnem sodelovanju s SB Brežice, ZD Sevnica in Zdravstvenim centrom Aristotel Krško ter s pomočjo ZDBOS, KS Brežice (društvu brezplačno nudi prostor), Term Čatež in OŠ Brežice izvaja pester in bogat program dela, usmerjen v ozaveščanje članov in širše javnosti o bolezni na predavanjih ter promocijo zdravega sloga življenja. Tako deluje 11 skupin terapevtske vadbe v Termah Čatež in v ZD Sevnica, na novo pa še skupina v Krškem v ZC Aristotel d. o. o., ki je začela z vadbo februarja letos. Skrbijo za redno gibanje v treh pohodniških skupinah, organizirajo dneve zdravja, pomembne pa so tudi presejalne meritve mineralne kostne gostote na petnici hkrati z uporabo računalniškega modela FRAX, ki nakaže možnosti osteoporotičnega zloma v naslednjih desetih letih.

Jesenkova je med drugim še dejala, da so imeli v lanskem letu devet dogodkov (predavanj), ki se jih je udeležilo 383 ljudi. Predavanja so odprta tudi za širšo javnost. V terapevtsko vadbo je bilo v devetih skupinah na dveh lokacijah (Terme Čatež in ZD Sevnica) vključenih 160 članic. Meritve kostne gostote so lani opravili pri 134 ljudeh v Krmelju, Brežicah in Kostanjevici na Krki. Udeležencev gibanja za zdravje (pohodov) je bilo skupno 760. Jesenkova je posebej pohvalila delo sevniške skupine, ki jo vodi Mira Lorenčič. V izvajanje vseh nalog v lanskem letu je bilo vključenih 19 prostovoljk, ki so skupaj opravile 1228 ur dela. V DPOP je včlanjenih tudi 17 moških, kar je po besedah Jesenkove lepa številka, saj gre pretežno za žensko društvo.

Predsednica nadzornega odbora Nada Černe se je ob tej priložnosti zahvalila predsednici društva Jesenkovi, brez katere društvo ne bi bilo to, kar je. Zbrane je nagovorila tudi Neda Busar, vodja terapevtskih vadb v Sevnici. V programu dela za letošnje leto je Jesenkova izpostavila, da je sprva prišlo do nepričakovane odpovedi terapevtske vadbe v telovadnici in bazenu Term Čatež, vendar so po velikih prizadevanjih članic, predvsem Ive de Costa, uspeli ohraniti vadbo v vodi, tako da bo potekala tudi letos. Kot dodatno možnost imajo članice od jeseni dalje možnost vadbe v Termah Paradiso. Dilemo bodo rešili z anketo, ki jo bodo udeleženke vadbe dobile na domove po pošti. V prihodnjih dneh (19. do 24. marec) se člani društva odpravljajo na vsakoletne dneve zdravja v Radence.

Kot nadomestno članico upravnega odbora so namesto Silve Dobnik, ki zaradi zdravstvenih razlogov ne more več opravljati te funkcije, potrdili Danielo Zupančič, Dobnikovo pa so v zahvalo za njen pomemben prispevek pri rasti društva, za delo v upravnem odboru in za toplino, s katero je društvo plemenitila vse od ustanovitve, imenovali za častno članico. Priznanje ji bodo izročili v bližnji prihodnosti, saj po novem stanuje v domu starejših občanov. Člani so potrdili tudi predlog, da bodo Nada Kranjc, Neda Busar in Anica Pavlin DPOP zastopale kot delegatke na bližnjem zboru ZDBOS.

Po koncu občnega zbora je v avli MC Brežice sledilo še druženje članov društva ob pogostitvi, za katero vsako leto poskrbi SB Brežice.

Rok Retelj, foto: Neda Busar