DPO Posavje: Srečanje posavskih osteoporotikov ob zaključku sezone

Posavski osteoporotiki smo zaključili obširen in vsebinsko bogat polletni program dela s srečanjem pri Kostanjeviški jami, kjer smo  združili koristno s prijetnim. Večina od 70 udeležencev se je spustila na ogled dolenjske kraške lepotice, nekaj pa se jih je sprehodilo po bližnji okolici. Ob izrečenih zahvalah vsem, ki skrbijo za uresničevanje obsežnega letnega programa dela, in organizatorkam tega sklepnega srečanja  ̶  Marjani Černoš, Majdi Staut, Faniki Sevšek in Mileni Jesenko  ̶  so znova potrdili, da tudi taka druženja prispevajo in krepijo zavedanje, da so socialni stiki in prijateljstva, ki se ustvarijo ob dejavnostih, pomemben generator zdravega življenja. 

                                                                              
 
 
 
 
 
 
Besedilo in slike: Milena