DPO Posavje: Popoldne za zdravje v KS Studenec pri Sevnici

V našem društvu se trudimo ozaveščati prebivalstvo o preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju bolezni in spodbujati k primernemu načinu življenja. Pri tem se povezujemo z zdravstvenimi ustanovami, tudi z ZD Sevnica.

Tako smo 12. maja 2022 skupaj pripravili dogodek v KS Studenec pri Sevnici, ki smo ga poimenovali POPOLDNE ZA ZDRAVJE V KS STUDENEC. V program smo vključili kratko predstavitev posavskega društva osteoporotikov in Centra za krepitev zdravja pri ZD Sevnica (Milena Jesenko, Nika Mulej), predavanje o prehranskih dopolnilih (Tanja Ganc), ultrazvočno meritev kostne gostote na petnici (Tina Simič), ugotavljanje ogroženosti za osteoporozni zlom z metodo FRAX (Elica Krajnc, Marjana Krajnc) in meritev krvnega tlaka (Nika Mulej).

Odziv krajanov je bil sicer nekoliko manjši od pričakovanega, a ne glede na to ocenjujemo, da je bil cilj dosežen. Prisotni so bili zadovoljni, izvajalke tudi. Razdeljeno informativno gradivo tako CKZ kot DPOP in slišano bo zagotovo vsak od udeleženih posredoval vsaj še nekaj ljudem v svoji bližini, s tem pa se prav tako širi ozaveščanje o pomenu znanj, ki nas navajajo na skrb za lastno zdravje.

Sodelovanja ZD Sevnica z našim društvom je za nas zelo pomembno, saj se zavedamo, da za izvajanje določenih vsebin potrebujemo strokovno trdno pomoč, če želimo ohraniti zaupanje v delo društva. 

Milena Jesenko
Foto: Milena Jesenko in Marica Grm