DPO Posavje: Meritve na Senovem

10. aprila 2017 smo izvedli meritve MKG na Senovem v krški občini. Inženirka radiologije iz Zdravstvenega centra Aristotel d. o. o. Jerneja Kadivnik je merila gostoto kosti na petnici, medicinska sestra Metka Žlak, sicer podpredsednica našega društva, je ob pomoči Huberta Žlaka ugotavljala ogroženost za osteoporozne zlome s pomočjo računalniškega modela FRAX, Ivana Petan je opravljala administrativno delo, Milena Jesenko pa seznanjala udeležence z dejavnostjo društva. Udeležba je bila zelo lepa – 37 meritev smo opravili. Za tak odziv ima zasluge Društvo upokojencev Senovo, še posebej gospa Marija Krušič, ki je poskrbelo za obveščanje in nam ljubeznivo odstopilo prostor.

Pred meritvijo
Ekipa