DPO Jesenice: O pacientovih pravicah

Več znaš, več veljaš! Tega se zavedamo tudi v Društvu bolnikov z osteoporozo na Jesenicah. Nismo si še povsem »opomogli« od predavanja o sluhu in testiranja sluha – kladivce, nakovalce, streme mi še vedno odzvanjajo po spominu – , ko smo se v predavalnici na začetku leta že srečali z novo, nam vsem poznano predavateljico Dušo Hlade – Zore, dr. med. V nadvse sproščenem ozračju nas je seznanila z delom varuha pacientovih pravic, s pravicami in dolžnostmi pacientov. Ja, pacienti na dolžnosti radi pozabimo. Med predavanjem smo lahko postavljali vprašanja ter tako očistili temè svoje nepoznavanje.

Verjamem, da smo vsi poslušalci odnesli znanje o pravicah pacientov. Upam, da ga ne bo potrebno uporabiti, smo pa oboroženi z védenjem in naslovi, na katerih lahko poiščemo pomoč, za kar gre zahvala ravno predavateljici Duši!

Ker smo pa vsi pridno poslušali, smo si za konec prislužili še malo vitaminčkov, ki jih je pripravilo Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice.

   

Besedilo in slike Miro Ražman