Novice iz pisarne zveze:  novo vodstvo

Letošnja spomladanska seja upravnega odbora, ki je potekala 18. maja 2023 v Ljubljani, je bila volilna in prelomna v delovanju Zveze. Po 21 letih vodenja se Duša Hlade Zore, dr. med., ni več odločila za ponovno kandidaturo in tako je predala predsedovanje v nove roke. Na volilni seji je bila na njeno mesto izvoljena Janja Rednjak, dosedanja predsednica Društva Sončnica iz Velenja.

V vodstvo Zveze so bile izvoljene še:

  • za podpredsednice: Aleksandra Gašparin, Nataša Bucik Ozebek in kot nadomestna članica Štefanija Ule,
  • za članice nadzornega odbora: Vlasta Markovič, Mira Kerin, Martina Repar in kot nadomestna članica Milena Zemljak,
  • za članice častnega razsodišča: Vida Mamilovič, Metka Janc, Štefka Kresnik in kot nadomestna članica Lidija Tepina.

Vsem čestitamo in želimo uspešno in plodno delo v korist Zveze in vseh društev.

Prvič objavljeno v reviji Sončnica, jesen 2023.