Osteoporoza v Evropskem parlamentu

Evropska komisija je že leta 1988 sprejela osem priporočil, na podlagi katerih naj bi države pripravile svoje strategije preprečevanja osteoporoze, deset let kasneje pa je osteoporoza prišla tudi v Evropski parlament. Sprva je pod njegovim okriljem deloval posvetovalni odbor za osteoporozo, od leta 2001 pa se evropski poslanci o tej temi pogovarjajo v okviru posvetovalne … Read more

Osteoporoza pri sosedih

Tako kot v Sloveniji svetovni dan osteoporoze praznujejo tudi v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. V Italiji se z osteoporozo ukvarja kar 11 različnih združenj, ki povezujejo bolnike in zdravnike, v Avstriji je takih pet, na Madžarskem in v Sloveniji dve. Združenje bolnikov z osteoporozo, ki šteje okrog 600 članov, imajo tudi v sosednji … Read more