Krhkost ni omejena zgolj na stare ljudi

Demografsko staranje predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav. Podpora aktivnemu in zdravemu staranju je zato pomembna tako za izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva kot za zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme. Kontinuirano podaljševanje pričakovane življenjske dobe je vsekakor pomemben dosežek. Prebivalci Evropske unije (EU) sicer živijo dlje, …

Vera Grunfield: Prvo društvo je imelo sedež v moji kuhinji

Po treh letih "druženja" v njeni ordinaciji, sva se z dr. Andrejo Kocijančič že tako dobro poznali, da mi je predlagala, naj ustanovim društvo bolnic z osteoporozo. Zdravniki so že imeli svoje Osteološko društvo, bolniki pa še nismo bili povezani. Ker sem se takrat že upokojila, sem se nad idejo kar navdušila in s pomočjo poznanstev in predvsem medijev, ki so mi objavili oglase, za prvi sestanek marca 1997, nabrala prvih 50 članic. Tako smo ustanovili Društvo bolnikov z osteoporozo Ljubljana, jaz pa sem postala predsednica tega društva.

Marija Burnik: Za uspešno premagovanje bolezni niso dovolj samo zdravila

Gospa Mariča iz Celja se že 10 let spopada s svojo boleznijo. Leta 97 je čisto po naključju ugotovila, da ima osteoporozo. Na pregled je pripeljala teto, zdravnik pa ji je omenil, da bi bilo merjenje kostne gostote primerno tudi zanjo, saj je v pogovoru omenila, da je menopavza pri njej nastopila že s 40-im letom starosti. Nadomestno hormonsko terapijo je takrat odklonila.