Krhkost ni omejena zgolj na stare ljudi

Demografsko staranje predstavlja enega najresnejših izzivov, s katerim se sooča večina evropskih držav. Podpora aktivnemu in zdravemu staranju je zato pomembna tako za izboljšanje kvalitete življenja prebivalstva kot za zmanjšanje pritiska na zdravstvene sisteme. Kontinuirano podaljševanje pričakovane življenjske dobe je vsekakor pomemben dosežek. Prebivalci Evropske unije (EU) sicer živijo dlje, vendar mnogi z eno ali … Read more

Osteoporoza v Evropskem parlamentu

Evropska komisija je že leta 1988 sprejela osem priporočil, na podlagi katerih naj bi države pripravile svoje strategije preprečevanja osteoporoze, deset let kasneje pa je osteoporoza prišla tudi v Evropski parlament. Sprva je pod njegovim okriljem deloval posvetovalni odbor za osteoporozo, od leta 2001 pa se evropski poslanci o tej temi pogovarjajo v okviru posvetovalne … Read more

Osteoporoza pri sosedih

Tako kot v Sloveniji svetovni dan osteoporoze praznujejo tudi v Avstriji, Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem. V Italiji se z osteoporozo ukvarja kar 11 različnih združenj, ki povezujejo bolnike in zdravnike, v Avstriji je takih pet, na Madžarskem in v Sloveniji dve. Združenje bolnikov z osteoporozo, ki šteje okrog 600 članov, imajo tudi v sosednji … Read more

Razlika med osteoporozo in osteoartrozo

V poplavi najrazličnejših strokovnih besed se težko znajdemo in več naših bralk in bralcev sprašuje, kakšna je razlika med besedama osteoartroza in osteoporoza. Zanima jih, ali gre za isto bolezen, ali sta to dve različni bolezni in v čem se razlikujeta. Za odgovor smo prosili Martino Plešivčnik Novljan, revmatologinjo na Kliničnem oddelku za revmatologijo Kliničnega … Read more